93 126 55 96 info@masbotins.cat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ


En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li indiquem que el lloc web www.deorigenlonuestrotoledo.com (d’ara endavant la “Web”) és operat per Núria Raventós d’ara endavant “EL TITULAR DE LA WEB”).

Nom de domini: masbotins.cat
Nom comercial: Restaurant Mas Botins
Denominació social: Restaurant Mas Botins
NIF: 47843192H
Domicili social: Masia Mas Botins, s/n, 08720, Santa Fe del Penedès
Telèfon: 93 126 55 96
e-mail: info@masbotins.cat

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

Aquest Avís Legal regula l’accés i utilització de la Web que EL TITULAR DE LA WEB posa a la disposició dels Usuaris d’Internet. S’entén per USUARI la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la Web. L’accés i navegació d’un Usuari per la Web implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal. EL TITULAR DE LA WEB pot oferir a través de la pàgina web serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret.

3. CONDICIONS D’UTILITZACIÓ DE LA WEB

  • L’Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús de la Web, es compromet a utilitzar els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts
  • L’Usuari garanteix l’autenticitat i veracitat de totes aquelles dades que comuniqui tant en l’emplenament dels formularis de registre com en qualsevol altre moment posterior, sent de la seva responsabilitat l’actualitzar la informació subministrada, de tal forma que reflecteixi la seva situació real. L’Usuari serà responsable de la inexactitud o falta de veracitat de la informació aportada.
  • En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. A conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que EL TITULAR DE LA WEB ofereix a través d’aquesta Web i amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu, a no emprar-los per a:
  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.
    Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
    Provocar danys en els sistemes físics i lògics del TITULAR DE LA WEB, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics, macros, miniaplicacions, controls ActiveX, o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats
  • Obstaculitzar l’accés a altres Usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL TITULAR DE LA WEB presta el servei
  • Intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres Usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

 

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, EL TITULAR DE LA WEB no serà responsable de les opinions abocades pels Usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL. TOTS ELS DRETS RESERVATS

EL TITULAR DE LA WEB per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, o bé dels seus llicenciadors o col·laboradors, així com dels elements continguts en aquesta, a títol enunciatiu, però no limitatiu: estructura, disseny, codi font, textos, fotografies, gràfics, imatges, so, àudio, vídeo, icones, tecnologia, programari, codis font, disseny gràfic, així com els logos, marques i altres signes distintius.

TOTS ELS DRETS RESERVATS. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR DE LA WEB tret que mediï prèvia i expressa autorització i no atribueix a l’Usuari dret alguna cosa sobre aquests.

Els Usuaris i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran de comptar prèviament amb
autorització expressa del TITULAR DE LA WEB.

L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de la Web. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la Web.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

EL TITULAR DE LA WEB fa els seus màxims esforços per a evitar qualsevol error en els continguts de la Web, encara que no garanteix la seva inexistència en l’accés a aquesta, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat.

Tant l’accés a la Web, com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

EL TITULAR DE LA WEB no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar al sistema informàtic de l’Usuari (maquinari i programari), falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, ni de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xats, blogs, comentaris, xarxes socials o qualssevol un altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la Web.

No obstant això, i en compliment del que es disposa en la LSSI, EL TITULAR DE LA WEB es posa a la disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, per a col·laborar de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’Usuari consideri que existeix en la Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, preguem que es posi en contacte amb nosaltres.

6. MENORS D’EDAT

No recopilem ni sol·licitem informació personal de manera intencionada a cap menor de 18 anys d’edat. Per a fer ús dels Serveis els menors d’edat han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, els qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

La plena responsabilitat en la determinació dels concrets continguts i Serveis als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. Com a Internet fa possible l’accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s’informa els Usuaris que existeixen mecanismes, en particular programes informàtics de filtre i bloqueig, que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infal·libles, són d’especial utilitat per a controlar i restringir els materials als quals poden accedir els menors.

7. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Per a accedir a alguns dels nostres serveis pot ser necessari que l’usuari ens subministri informació. El TITULAR DE LA WEB tractarà aquestes dades complint amb Reglament General de Protecció de Dades aprovat per la Unió Europea (RGPD), i conforme a les condicions publicades en la seva Política de Privacitat, amb subjecció al que s’estableix en les condicions particulars dels diferents serveis que es puguin oferir.

8. ENLLAÇOS DE TERCERS

En el cas que en la Web es disposessin enllaços o enllaços cap a altres llocs d’Internet, com en el cas de les xarxes socials, EL TITULAR DE LA WEB no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts, no assumirà responsabilitat en cap cas pels continguts d’algun enllaç pertanyent a altres llocs web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que EL TITULAR DE LA WEB tingui coneixement de l’ús dels serveis facilitats per la Web per a activitats que eventualment puguin ser atemptatòries contra drets de tercers o constitutives d’actes il·lícits, es podran emprendre totes les mesures que siguin necessàries per a evitar la continuació d’aquestes activitats, i es reserva el dret d’iniciar les accions legals oportunes.

Si algun Usuari té coneixement que qualsevol classe d’informació publicada en la Web o facilitada a través de la mateixa és il·lícita, lesiva de drets de tercers, contrària al que s’estableix en el present Avís legal o, de qualsevol altra manera, nociva o contràries a la moral, usos i costums, pot posar-te en contacte amb nosaltres i li atendrem com més aviat millor.

10. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través de la Web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web ha d’entendre’s com una guia sense propòsit de validesa legal.

11. DRET D’EXCLUSIÓ

El TITULAR D ELA WEB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin el present Avís Legal.

12. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

EL TITULAR DE LA WEB es reserva el dret a actualitzar oportunament aquest Avís Legal, per la qual cosa pot ser que dese comprovar-la cada vegada que visiti la Web

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

13. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre EL TITULAR DE LA WEB i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals més pròxims a Vilafranca del Penedès.